Základní pojmy o tepelných čerpadlech

Topný faktor = COP

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím "účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií.

  • Čím je vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.
  • Čím je nižší teplota topné vody, tím je topný faktor vyšší.
    (proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům)

Sezónní topný faktor = SCOP

Lepším kritériem při výběru tepelného čerpadla než jmenovitý topný faktor COP (za standardních podmínek) je sezónní topný faktor SCOP tepelného čerpadla definovaný normou ČSN EN 14825. Výpočet vychází z celoroční bilance produkce tepla daného tepelného čerpadla a krytím potřeby tepla budovy definované návrhovou tepelnou ztrátou v otopné sezóně se standardizovanými provozními a klimatickými podmínkami.

Pro výpočet SCOP jsou definována tři klimatická pásma:

  • teplejší – Atény s návrhovou venkovní teplotou +2 °C a trváním otopné sezóny 3590 hodin
  • průměrná – Štrasburk s návrhovou venkovní teplotou −10 °C a trváním otopné sezóny 4910 hodin
  • chladnější – Helsinki s návrhovou venkovní teplotou −22 °C a trváním otopné sezóny 6446 hodin


Příklad:

obecneekoTepelné čerpadlo má výkon 16 kW a elektrický příkon 4 kW. Topný faktor je 16/4 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první a z toho vyplývá, že je jeho provoz dražší.

Topný faktor se však u tepelného čerpadla mění podle venkovních podmínek, ve kterých pracuje. To samé tepelné čerpadlo může mít topný faktor 6 a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto je potřeba porovnávat topné faktory vždy při stejných podmínkách provozu.

Ne vždy, když má na letáku výrobce čerpadel topný faktor COP 6, platí tato hodnota za všech okolností. Většinou je ho dosaženo v laboratoři, v ideálních podmínkách. V realitě denního provozu mohou být, zvláště u levnějších a nejlevnějších typů tepelných čerpadel, hodnoty vedoucí spíše k degradaci investice a k rozčarování majitele nad účtem za elektřinu. Při výběru je proto potřeba, tak jako u všeho, dávat pozor a nevěřit levným nabídkám s podezřele vysokými hodnotami.
Spíše se obracejte na zavedené a ověřené značky, garantující stabilitu a dostupný servis.

Typy tepelných čerpadel


Čerpadlo vzduch/voda - první slovo označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (vzduch), druhé slovo označuje kam tepelné čerpadlo energii ukládá (voda). V principu tedy tepelné čerpadlo pomocí vzduchového kompresoru stlačí vzduch, stlačením vzduchu se vytvoří teplo, toto teplo čerpadlo odebere a přepraví do objektu a předá do systému vodního topení a do systému ohřevu užitkové vody.

Čerpadlo země/voda - teplo se bere z podzemních vrtů nebo plošných kolektorů, které jsou instalovány pod zemí a opět se přepraví do objektu a předá do systému vodního topení a do systému ohřevu užitkové vody.

Čerpadlo vzduch/vzduch - pomocí vzduchového kompresoru se stlačí vzduch a stlačením vzduchu se vytvoří teplo. Toto teplo čerpadlo odebere a přepraví do objektu. Zde ho předá do vzduchového výměníku, který ohřátý vzduch předá ventilátorům a vžene je do jednotlivých místností objektu.

sipkyteplozimaEkvitermní regulace

Ekvitermní regulace je regulace, která umí upravit teplotu topné vody vstupující do topného systému v závislosti na venkovní teplotě.

Příklad:

Když je venku např. - 20 °C, dodává tepelné čerpadlo topnou vodu do objektu o zvolené teplotě např. 50 °C. Pokud je venku +10 °C, dodává tepelné čerpadlo topnou vodu do objektu již o nižší teplotě, např. 30 °C. Celý tento proces zabezpečuje regulace tepelného čerpadla.

U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace důležitější než u jiných zdrojů tepla, protože čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.

Poptávka