Nabízíme tyto služby

  • Konzultace – odborné konzultace při výběru možného umístění tepelného čerpadla a návštěva v místě umístění. 
  • Administrace - zajistíme souhlas distributora např. ČEZ, PRE a následně vyřídíme sazbu pro Tepelná čerpadla.
  • Projektování a revize – v případě potřeby zajistíme zpracování projektové dokumentace. Po instalaci zajistíme protokol tlakové zkoušky a příslušné revize.
  • Příprava stavby – zajistíme přípravu pro osazení venkovní a vnitřní jednotky, například instalace betonových nebo kovových držáků. Vlastní jádrovou vrtačkou vyrobíme čisté otvory pro přivedení všech nutných rozvodů (otopná soustava, teplá užitková voda a elektroinstalace). Instalujeme přípravy rozvodů.
  • Dodávka a montáž – instalace tepelného čerpadla, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
  • Servis – záruční a pozáruční servis nad rámec běžné záruky (poradenství, rychlá náprava poruchy atd.). Možnost preventivních prohlídek tepelného čerpadla na přání.

Hlavním mottem společnosti je vstřícnost, poctivost a profesionalita.

Poptávka