Návratnost tepelného čerpadla

chytrainvesticeTepelné čerpadlo může být nejen zdrojem tepla, ale zároveň je to také finanční investice. Jak se investice do tepelného čerpadla vrátí je patrné z níže uvedených informací a současně z kalkulačky tepelného čerpadla. Ve výpočtu se vychází z celkových investičních nákladů na tepelné čerpadlo a porovnávaný zdroj tepla. Dalším faktorem jsou provozní náklady obou porovnávaných zdrojů tepla.
--------------------------------------------------------------
Příklad 1 – TČ místo ELEKTRICKÉHO KOTLE


INVESTIČNÍ NÁKLADY

 • Investice do tepelného čerpadla vzduch/voda: 189.000 Kč vč. instalace
 • Investice do elektrokotle: 19.000 Kč vč. instalace
 • Rozdíl v investici: 170.000 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY
(dům elektrokotel 10 kW, Bojler 300l –el.patrona 2,5 kW, podlahové topení, průměrná cena 1 kWh v ČR)

 • Provozní náklady celého domu vč. ohřevu vody elektřiny v případě elektrického topení: 60.000 Kč/rok
 • Provozní náklady celého domu včetně elektřiny v případě tepelného čerpadla: 25.000 Kč/rok
 • Rozdíl v provozních nákladech: 35.000 Kč/rok 

NÁVRATNOST INVESTICE

 • Návratnost investice do tepelného čerpadla  (rozdíl investic 170tis.Kč : roční úspora 35tis.Kč) = 4,85 roku
 • Úspora za 15 let provozu tepelného čerpadla (15let x 35.000,-) = 525.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příklad 2 - TČ místo PLYNOVÉHO KOTLE


INVESTIČNÍ NÁKLADY

 • Investice do tepelného čerpadla vzduch/voda: 189.000 Kč vč. instalace
 • Investice do kondenzačního plynového kotle, včetně plynofikace pozemku a rozvodů plynu: 100 000 Kč vč. instalace
 • Rozdíl v investici: 89.000 Kč    

PROVOZNÍ NÁKLADY
(dům 10 kW, 150l zásobník vody ohřívaný plynovým kotlem, podlahové topení, průměrná cena 1 kWh v ČR)

 • Provozní náklady domu na ohřev vody a topení v případě plynového kotle: 45 000 Kč/rok
 • Provozní náklady celého domu včetně elektřiny v případě tepelného čerpadla: 25 000 Kč/rok
 • Rozdíl v provozních nákladech: 20 000 Kč/rok 

NÁVRATNOST INVESTICE

 • Návratnost investice do tepelného čerpadla (rozdíl investic 89tis.Kč : roční úspora 20tis. Kč) = 4,45 roku
 • Úspora za 15 let provozu tepelného čerpadla ( 15 let x roční úspora 20.000,-) = 300.000,- Kč

Z uvedených příkladů je patrné, že návratnost tepelného čerpadla je v praxi velmi krátká. Toto platí pro porovnání vytápění elektřinou, plynem a i s centrálním zásobováním teplem.

Poptávka